Χημεία Πολυμερών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

A’ εξάμηνο

Μάθημα: Χημεία Πολυμερών ( Διδάσκοντες: Χ. Ντεϊμεντέ Κ. Τσιτσιλιάννης,)

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή
 • Σταδιακός πολυμερισμός
 • Αλυσωτός πολυμερισμός μέσω ελευθέρων ριζών
 • Συμπολυμερισμός- Λόγοι δραστικότητας
 • Τεχνικές Πολυμερισμού
 • Σύνθεση Συμπολυμερών κατά συστάδες
 • Εισαγωγή, Μακρομοριακή Αρχιτεκτονική, νανοδομημένα πολυμερικά υλικά.
 • Αρχές «ζωντανού» Πολυμερισμού
 • Σύνθεση Συμπολυμερών με Ανιοντικό Πολυμερισμό
 • Σύνθεση Συμπολυμερών με Κατιοντικό Πολυμερισμό
 • Σύνθεση Συμπολυμερών με Ελεγχόμενο Ριζικό Πολυμερισμό, NMP, ATRP, RAFT