Βιοπολυμερή, Αμφίφιλα Πολυμερή, Αυτοογάνωση

Βιοπολυμερή, Αμφίφιλα Πολυμερή, Αυτοογάνωση

 

  • Εισαγωγή: Πολυμερικές αλυσίδες, Διαλυτότητα πολυμερών Αμφίφιλα συμπολυμερή.
  • Συνθετικά μακρομόρια, φυσικά πολυμερή, βιοπολυμερή (πολυσακχαρίτες, πολυπεπτίδια, DNA)
  • Αυτοοργάνωση αμφίφιλων δι-συσταδικών συμπολυμερών σε εκλεκτικούς διαλύτες (κρίσιμη συγκέντρωση μικκυλοποίησης, cmc, μορφολογία μικκυλίων.
  • Αυτοοργάνωση αμφίφιλων τρι-συσταδικών συμπολυμερών σε εκλεκτικούς διαλύτες, δημιουργία δικτύων τριών διαστάσεων, κρίσιμη συγκέντρωση πηκτώματος.
  • Η επίδραση της μακρομοριακής αρχιτεκτονικής στην αυτοοργάνωση.
  • Αποκρινόμενα σε εξωτερικά ερεθίσματα (θερμοκρασία, pH κλπ.) μυκκύλια και δίκτυα.
  • Εμβολιασμένα συμπολυμερή φυσικών πολυμερών με συνθετικά μακρομόρια, αυτοοργάνωση σε υδατικά μέσα.
  • Νανοφορείς: πολυμεροσώματα, μικροκάψουλες, εφαρμογές στην ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκων.
  • Ενέσιμα υδροπηκτώματα