Γεώργιος Καλόσακας

Η επιστημονική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην θεωρητική μελέτη των παρακάτω προβλημάτων:

 • Μεταφορά φορτίου στο DNA
 • Στατιστικές και δυναμικές ιδιότητες των θερμικών ανοιγμάτων των ζευγών βάσεων της διπλής έλικας του DNA. Σύνδεση φυσικών ιδιοτήτων με βιολογική λειτουργία.
 • Μεταφορά ενέργειας ή φορτίου, ηλεκτρονικές ιδιότητες και εσωτερικές εντοπισμένες καταστάσεις σε μικρά χημικά μόρια, βιομόρια και αναρμονικά πλέγματα
 • Μοντελοποίηση απελευθέρωσης φαρμάκου
 • Mοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων
 • Βιομοριακά δίκτυα και Βιολογία συστημάτων
 • Χαμηλοδιάστατα συστήματα συμπυκνωμένης ύλης, αναρμονικά και πολύπλοκα συστήματα
 • Μηχανικές και δυναμικές ιδιότητες γραφενίου και άλλων διδιάστατων υλικών
 • Αλληλεπιδράσεις ηλεκτρονίων - φωνονίων, πολαρόνια

Αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις:

 • G. Kalosakas and E. Spanou, "Distance dependence of hole transfer rates from G radical cations to GGG traps in DNA", Physical Chemistry Chemical Physics 15 (2013), doi: 10.1039/c3cp51062j
 • G. Kalosakas, N. N. Lathiotakis, C. Galiotis, and K. Papagelis, "In-plane force fields and elastic properties of graphene", Journal of Applied Physics 113 (2013), 134307
 • A. Apostolaki and G. Kalosakas, "Targets of DNA-binding proteins in bacterial promoter regions present enhanced probabilities for spontaneous thermal openings", Physical Biology 8 (2011), 026006
 • L. G. D. Hawke, G. Kalosakas, and C. Simserides, "Electronic parameters for charge transfer along DNA", European Physical Journal E 32 (2010), 291
 • S. Ares and G. Kalosakas, “Distribution of bubble lengths in DNA”, Nano Letters 7 (2007), 307
 • G. Kalosakas, K. O. Rasmussen, A. R. Bishop, C. H. Choi, and A. Usheva, “Sequence-specific thermal fluctuations identify start sites for DNA transcription”, Europhysics Letters 68 (2004), 127
 • C. H. Choi, G. Kalosakas, K. O. Rasmussen, M. Hiromura, A. R. Bishop, and A. Usheva, “DNA dynamically directs its own transcription initiation”, Nucleic Acids Research 32 (2004), 1584
 • G. Kalosakas, K. O. Rasmussen, and A. R. Bishop, “Delocalizing transition of Bose-Einstein condensates in optical lattices”, Physical Review Letters 89 (2002), 030402
 • G. Kalosakas, S. Aubry, and G. P. Tsironis, “Polaron solutions and normal-mode analysis in the semiclassical Holstein model”, Physical Review B 58 (1998), 3094.

Στοιχεία Επικοινωνίας

(+30) 2610 969930

georgek (AT) upatras {DOT} gr