ΔΠΜΣ

Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   chemeng
 university  

     

  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

         «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών                    

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ (επισπεύδον)                

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  ΜΗΧ/ΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ                    

  ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

για την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

http://polymers-composites.upatras.gr/