Προκήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   chemeng
 university  

     

  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

         «Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών & Σύνθετων Υλικών                    

  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ (επισπεύδον)                

  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  ΜΗΧ/ΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ                    

  ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

για την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών

για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

http://polymers-composites.upatras.gr/

 

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», στην Συνεδρίαση της με αριθμ. 9/04.06.2020 αποφάσισε την προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ & ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Το πρόγραμμα απονέμει: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (διάρκειας 3 εξαμήνων).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ακολουθούν πρόγραμμα που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού εκπονείται ερευνητική εργασία σε πεδία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών (http://polymers-composites.upatras.gr/ Πεδία Διπλωματικών Εργασιών).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται, εφ’ όσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Τμήματα (Επιστήμης των Υλικών, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχ/κών, Χημείας και Χημικών Μηχανικών).

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Επιστήμης των Υλικών, Φυσικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφών κατευθύνσεων προς τα αναγραφόμενα Τμήματα, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, τα προβλεπόμενα στον κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου και το άρθρο 16 του Ν. 2327/95.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm  μέχρι 18/09/2020 αίτηση υποψηφιότητας. Αίτηση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι οποίοι θα καταθέσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση μέσω συνδέσμου https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Πρόσφατο Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
  • Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
  • Δύο Συστατικές Επιστολές (κατατίθενται στη Γραμματεία)
  • Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (αφορά όσους προέρχονται από παν/μια του εξωτερικού)

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:

- Γενικός βαθμός και χρόνος λήψης πτυχίου/διπλώματος.

- Βαθμός διπλωματικής εργασίας.

- Συνέντευξη που θα δώσουν οι υποψήφιοι την 23/09/2020 ενώπιον της επιτροπής επιλογής.

- Ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων, εάν υπάρχει.

- Η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται με τίτλους σπουδών ή και με ειδική εξέταση.

            Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχ/κών στο τηλέφωνο 2610-969500, και τον Καθηγητή κ. Γ. Ψαρρά, Τμήμα Επιστήμης των Υλικών τηλ. 2610-996316.  

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,

GR 265 04 Πατρα

Τηλέφωνα: +30 2610969500, Fax: +30 2610 969532, E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.